Jesteśmy producentem szczotek do zamiatania i szorowania , w szerokiej gamie kolorystycznej i bogatym asortymencie . Oferujemy również duży wybór wycieraczek , pędzli i artykułów malarskich.

Podstawę naszej działalności stanowi export wytwarzanych przez nas produktów do Niemiec i Holandii, gdzie została potwierdzona ich wysoka jakość i wytrzymałość .

W związku z rozwojem sprzedaży na terenie kraju, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy. Pragniemy podkreślić, iż wyroby nasze posiadają bardzo atrakcyjne ceny, a przy większych zakupach udzielamy także korzystnych rabatów.Polityka ochrony danych osobowych w firmie

Fabryka Szczotek i Mioteł Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fabryka Szczotek i Mioteł Sp. z o.o. siedzibą w Konopiskach, przy ul. Rolniczej 1, adres mailowy: biuro@fsim.pl , zwany dalej Administratorem.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. Cel marketingowy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  2. Cel zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Administratora i cel prawidłowego wykonywania zawartej Umowy.
  3. Cel wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Cel analityczny (m.in. lepszy dobór usług, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o kontrahentach, analizy finansowe, badanie satysfakcji kontrahentów) będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  5. Cel archiwalny (dowodowy) będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  6. Cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a,b,c i f RODO.

 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie II, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1.  
  1. Partnerom i firmom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania umów.
  2. Podmiotom, które przetwarzają w imieniu Administratora Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub spedycyjną.
  4. Organom Państwowym, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, Administrator zobowiązuje się zaprzestać ich przetwarzania, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub prawidłowego wykonywania umowy.

 1. Stosowanie plików cookies i innych technologii

Administrator stosuje pliki cookies i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 1.  
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony internetowej,
  2. Ulepszanie świadczonych usług poprzez wykorzystywanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
  3. Poznawanie preferencji użytkowników na podstawie korzystania ze strony internetowej i wyświetlanie spersonalizowanych reklam.